Strona główna
Usługi
Analizy
Wyceny
Studia wykonalności
Biznes Plany
Projekcje / Modele
Zespół
Doświadczenie
Kontakt
 


Naszą specjalnością są wyceny z wykorzystaniem przede wszystkim metod dochodowych, majątkowych i rynkowych. Wyceniamy zarówno całe przedsiębiorstwa, ich kapitały własne, jak też wybrane pozycje aktywów i pasywów, a także wszelkiego typu roszczenia, straty i inne zagadnienia gospodarcze.Od innych firm wyróżnia nas przede wszystkim mistrzowskie opanowanie technik wyceny metodami dochodowymi, między innymi umiejętność uzyskania (opracowanie autorskie) zbieżnych wyników przy jednoczesnym podejściu techniką wolnych środków pieniężnych dla akcjonariuszy (FCFE) jak i dla techniką wolnych środków pieniężnych dla firmy (FCFF). Jednoczesne zastosowanie obu technik pozwala na uniknięcie poważnych błędów, bardzo często występujących w przypadkach trudnych (niestabilnych) obliczeniowo (np. przy zbliżaniu się wartości kapitałów własnych do zera i tym samym wskaźnika D/E do symbolu nieoznaczonego).

 
Top