Strona główna
Usługi
Analizy
Wyceny
Studia wykonalności
Biznes Plany
Projekcje / Modele
Zespół
Doświadczenie
Kontakt
 


Wykonujemy wszelkiego rodzaju analizy z zakresu finansów i ekonomii obejmujące między innymi:


Analizy wskaźnikowe

Analizy opłacalności

Analizy kosztów i korzyści (w ramach opracowania studiów wykonalności)

Analizy ekonomiczne

Analizy finansowe

Analizy wrażliwości

Analizy ryzyka

Analizy SWOT

Analizy rynkowe

Analizy społeczne

Analizy organizacyjne

Analizy przedprywatyzacyjne

Analizy przedinwestycyjne

Analizy typu due-diligence

 
Top